Berichten

Geschiedenis

WANNEER ONTSTAAN?????

Onze wijkvereniging is ontstaan omstreeks midden jaren vijftig.

Het is begonnen als een vriendenclub uit de omgeving van de Vierschaarstraat en de Meirstraat.

De eerste activiteit was de bouw van een carnavalswagen, Waarna er een “optocht” gereden werd op de Meirstraat.

Omstreeks 1958 kreeg deze club een status als carnavalsvereniging, welke toen de handen ineen sloeg om met andere verenigingen gezamenlijk een optocht te organiseren.

Deze optocht is ondertussen uitgegroeid tot een plaatselijk evenement, waar wij als vereniging nog steeds aan deelnemen.

In de loop van de jaren is de term van carnavalsvereniging langzaam in de verdrukking gekomen omdat we nu als wijkvereniging meerdere activiteiten organiseren buiten de carnaval om.

In de loop van de jaren vanaf 1958 zijn er verschillende activiteiten ontstaan en ook weer verdwenen.

En wij noemen o.a. een: Wijkbal, nu samen met andere wijken,Voetbaltoernooien en Fietstochten.

DE NAAM

De Puitenvangers, ja ja , Hoe komen ze daar toch aan ??????

T’is eigenlijk heel simpel, want er zijn geen zware denkslagen geweest om aan die naam te komen.

In die tijd waren er in de omgeving van de oprichters diverse sloten en plassen waarin zich vele kikkers en puiten bevonden.

Mede omdat er in die tijd niet zoveel speelgoed aanwezig was zoals tegenwoordig en dan kunt u wel raden wat ze dan wel gingen doen.

DE OPRICHTERS

De mannen van het eerste uur waren:

Oprichters Wijkvereniging Puitenvangers

Janus van Merrieënboer, Bart v/d Bosch, Jan Takx, Sjaak v/d Kasteele en Geert Akkermans.

Deze mannen kregen al gauw ondersteuning van andere wijkbewoners en zo blijft het balletje rollen,want indien nodig wordt het stokje overgegeven aan een andere wijkbewoner,die dan de kar mee gaat helpen trekken.

Sinds januari 2000 zijn we ook ingeschreven bij de K.v.K.

Dit omdat we nog steeds als zijnde vriendenclub in een moeilijkere tijd iets willen blijven organiseren voor de wijk.

WAT DOEN WE ZOAL

Op de eerste plaats verwijzen wij u naar de “Activiteiten” knop van het menu.

Verder halen wij maandelijks bij de wijkbewoners het oud papier op.

Dit dient , samen met de contributie , als inkomstenbron om de activiteiten te kunnen organiseren.

WAT OMVAT DE WIJK

Hier volgen de straten die bij de Puitenvangers horen.

Vierschaarstraat – Meirstraat – Ommegangstraatje – het gedeelte van de Beukenlaan tot aan de Eikenlaan – Meireweikes – Brouwerijstraat – Oude Steenstraat – Lange Dreef en de Kralen tot het viaduct.