Berichten

Bestuur

Het bestuur van wijkvereniging de Puitenvangers bestaat momenteel uit de volgende personen

– John Takx, contactpersoon leden die buiten de wijk wonen

– Jack Rijsdijk, contact persoon Meireweikes, Beukenlaan en Brouwerijstraat

– Janus Oomen, secretaris en contactpersoon Vierschaarstraat

– Bjorn van Geel

– Arno Besters, penningmeester

– Marcel Uijtdewilligen, contactpersoon Meirstraat en Ommegangstraatje